Walne Sprawozdawcze Zebranie za 2017r.

Walne Sprawozdawcze Zebranie za 2017r.

W dniu 20.03.2018 rok  na obiekcie sportowym Śremski Sport sp. z o.o. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie członków K.S. Rapid Śrem. Prezes Piotr Wesołek po wybraniu na przewodniczącego Zebrania, sprawnie poprowadził spotkanie przekazując informacje o działalności Klubu. Trzymając się ustalonego programu, przedstawione zostały wnioski Komisji Rewizyjnej, finanse Klubu i działalność statutowa oraz związane z nią wyniki. Korzystając z pozytywnej atmosfery w czasie tzw. “wolnych wniosków” Prezes przedstawił również śmiałe plany na bieżący rok.