Egzaminy uczniowskie

Egzaminy uczniowskie

Egzaminy uczniowskie
Każdy adept sztuki walki dąży do zdobycia czarnego pasa. W taekwondo olimpijskim najpierw trzeba pozytywnie zaliczyć dziesięć egzaminów uczniowskich by sięgnąć po czarny pas. Drogę do mistrzowskich umiejętności często zaczyna się w bardzo młodym wieku 6-7 lat. Młody taekwondzista zdobywa w kolejności pasy : biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony. Pomiędzy pasami zalicza się tz. belki poprzedzające kolorowe pasy. Zwyczajowo po około 5-7 latach stałego treningu przystępuje się do egzaminu na 1 dan – czarny pas. Jest to jednak początek drogi poznawania koreańskiej sztuki walki. Posiadacz 1 dan po kolejnych latach zdobywa coraz wyższy stopień dan. Najwyższy techniczny stopień mistrzowski to 9 dan. Same egzaminy dla naszych zawodników to ogromne przeżycie, stres a następnie radość przy uzyskaniu kolejnej promocji. Po raz pierwszy w klubie Rapid egzamin na stopnie uczniowskie przeprowadzali nasi trenerzy Artur Kowalki i Piotr Wesołek. Trenerzy klubowi zapowiadali poważne podejście do testów i tak, też się stało. Na listę zdających zapisało się 28 uczestników. Kilkoro z nich zadeklarowało chęć zdania o dwa pasy. Egzaminowani w zależności od wieku i posiadanego pasa demonstrowali posiadaną technikę ręczną, nożną, znajomość samoobrony, układów formalnych, walki sportowej i element rozbić twardych przedmiotów. Wszyscy musieli wykazać się znajomością teoretyczną, znajomością nazewnictwa poszczególnych technik, które podawane są w języku koreańskim. Wszyscy nasi podopieczni odrobili lekcję, byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminu. Jednak wśród całej grupy wyłoniono cztery osoby, które zaprezentowały się szczególnie dobrze, a byli nimi: Małgorzata Cerekwicka, Inez Bartkowiak, Maksymilian Marciniak i Piotr Łowicki. Z kolei na najwyższe pasy zdali: 4 kup Szymon Makowski, 5 kup Piotr Łowicki, 6 kup Alan Łabutka, 6 kup Kacper Mozgawa. Kolejne egzaminy planowane są za sześć miesięcy. Jest to czas na podniesienie swojej wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że dzieci owocnie przepracują ten czas i przystąpią do egzaminów na wyższe pasy w taekwondo.