Piotr Wesołek v-ce Prezesem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.

Piotr Wesołek v-ce Prezesem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego.

W dniu 15 października 2012 roku w Warszawie odbyło się walne zabranie członków Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Ponownie na kolejną kadencję został wybrany nasz delegat Piotr Wesołek. W bezpośrednich wyborach wybrano nowego prezesa związku, Artura Chmielarza delegata z Warszawy. Tuż, po zebraniu ukonstytuowały się nowe władze. Nasz trener ponownie objął funkcję v-ce prezesa zarządu. Wśród sześcioosobowego zarządu znalazł się inny przedstawiciel wielkopolski Robert Sadurski. Mistrz Soo Kwang Lee utrzymał funkcję dyrektora technicznego PZTO. Taki skład osobowy nowego zarządu daje mocny głos, środowiska z Wielkopolski. Osobiście, Piotr Wesołek odbiera ponowny wybór delegatów walnego zebrania, jako akceptację dotychczasowych działań. Teraz już, w pełnej czteroletnie kadencji chce dokończyć rozpoczęte prace nad wizerunkiem związku i profesjonalizacją działań organizacyjnych. Również będzie działał w ważnej komisji egzaminacyjnej związku. Z pewnością wybór naszego przedstawiciela wpłynie bezpośrednio na pilnowanie spraw klubowych i spraw wielkopolskiego taekwondo.