Szkoleniowiec Rapidu V-ce Prezesem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

Szkoleniowiec Rapidu V-ce Prezesem Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

Piotr Wesołek podczas Walnego Zebrania Członków PZTO w Warszawie uzyskał zdecydowane poparcie delegatów. Otrzymał stanowisko V-ce Prezesa związku ds. promocji i marketingu. Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranych władz również objął kierownictwo nad komisją egzaminacyjną.
Środowisko taekwondo w zdecydowanej większości obdarzyło moją osobę zaufaniem. Przyjąłem na siebie odpowiedzialność za wizerunek związku jak i za sprawowanie nadzoru nad przeprowadzanymi egzaminami uczniowskimi i mistrzowskimi. Chciałbym również wpływać na oczekiwaną zmianę wielu przepisów i regulaminów, które powinny być zbieżne z przepisami światowej czy europejskiej federacji taekwondo. Wielkopolska w obecnym zarządzie posiada jeszcze jednego członka zarządu kol. Roberta Sadurskiego, który został szefem wyszkolenia, Mistrz Soo Kwang Lee został trenerem Kadry Polski Seniorów i Młodzieży Kobiet trener Waldemar Łakomy został trenerem Kadry Kadetów i Juniorów. To najsilniejsza reprezentacja wielkopolskiego taekwondo na kluczowych stanowiskach od wielu lat. Mam nadzieję, że zaowocuje to podniesieniem poziomu wyszkolenia i zwiększy ilość trenujących w naszym klubie i całej Wielkopolsce.