Pierwszy historyczny egzamin - grupa "Masters"

Pierwszy historyczny egzamin - grupa "Masters"

Koniec tygodnia (24.02) był bardzo pracowity zarówno dla grupy trenującej Masters (+ 18 lat) jak i dla grupy zawodniczej przygotowującej się do startów w kolejnych zawodach.

W piątek 22 lutego odbył się pierwszy w historii naszego klubu egzamin na stopnie uczniowskie dla najstarszej grupy treningowej – Masters. Po ponad roku szlifowania techniki, nazewnictwa oraz samoobrony pod okiem klubowych trenerów, dorośli adepci taekwondo mogli wreszcie sprawdzić swoje umiejętności na pierwszym poważnym egzaminie uczniowskim. Podczas egzaminu każdy z dwudziestoosobowej grupy musiał zaprezentować umiejętności z zakresu technik ręcznych, nożnych i samoobrony oraz rozbić twardych przedmiotów, a także wykazać się znajomością nazewnictwa technik w języku koreańskim. Elementy te były sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów: Piotra Wesołka, Krzysztofa Łabutki oraz Artura Kowalskiego. Ku ogromnemu zaskoczeniu zarówno egzaminatorów jak i samych uczestników egzamin wypadł wzorowo- wszyscy zdali, a niektórzy zawodnicy przełamali nawet swój lęk i sportowe bariery, które wcześniej ich ograniczały. Zainteresowanie kolejnym tego typu sprawdzianem już jest ogromne. Nasi Mastersi będą mogli zmierzyć się z kolejnym testem umiejętności już niebawem. Liczymy na jeszcze większą frekwencję.