Przekaż 1% swojego podatku dla naszego klubu

Przekaż 1% swojego podatku dla naszego klubu

Informuję,że po raz pierwszy Rapid Śrem został wpisany na listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok, opublikowanej na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.
Każda osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym za 2010 r może przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszego klubu.
Przy wypełnianiu PITu wystarczy wpisać
Klub sportowy Rapid Śrem
KRS 0000 234 526
W zakładce /do pobrania/ załączam przykładowe druki PIT 37 i PIT 36