Wracamy na sale!!!

Wracamy na sale!!!

Nic dodać nic ująć 🙂 Wracamy! Krótkie zasady:

Uczestnikiem treningu może zostać osoba zgłoszona tylko w systemie rezerwacji treningów. [link]

Limit uczestników treningu to 16 osób + 2 trenerów. Ilość osób wynika ściśle z obowiązujących przepisów.

Zapisy na liście następują w kolejności zgłoszenia. Osoby zgłoszone które nie zakwalifikują się na listę, trafiają na listę rezerwową.

Osoby z listy rezerwowej powiadamiane są drogą elektroniczną o możliwości przepisania na listę uczestników. Przepisanie na listę uczestników nie jest automatyczne. System wymaga potwierdzenia od osoby powiadomionej.

Zgłosić się można tylko na treningi w wyznaczonych terminach (1 tydzień do przodu)

Uczestnik treningu przybywa na zbiórkę przed obiektem maksymalnie na 5 min przed treningiem.

Na salę wprowadzany jest grupą przez trenera lub pracownika klubu i wyprowadzany grupą. 

Rodzic nie może wejść na obiekt sportowy, dziecko pozostaje pod opieką 2 trenerów i pracownika klubu. Sugerujemy udział dzieci samodzielnych, które nie wymagają pomocy ze strony rodziców podczas treningów. Po skończonym treningu rodzic nieletniego odbiera dziecko.  

Uczestnik treningu na salę przychodzi w dresie sportowym, stroju do treningu, lub dobok. W halach sportowych nie ma szatni są tylko wyznaczone miejsca do zmiany obuwia i pozostawienia odzieży np. kurtka, plecak, obuwie zmienne. 

Trening odbywa się na sali, bez maty, uczestnik trenuje w obuwiu sportowym, zalecamy obuwie do tkd lub podobne. 

Uczestnik treningu do sali wchodzi w maseczce, na sali trening bez maseczki. Przed treningiem i po poddany jest dezynfekcji rąk.