Dodatkowy trening na basenie

Otrzymana dotacja w 2012 roku z UM Śrem pozwala na wprowadzenie dodatkowego treningu dla członków K.S. Rapid Śrem na basenie. Zajęcia odbywać się będą w każdy worek po treningu swojej grupy treningowej. Niezbędna jest opieka rodziców, którzy na basenie będą sprawować nadzór nad grupą. W tym celu w sekretariacie klubu należy zgłaszać chęć opiekowania się grupą – obowiązuje zasada 1 opiekun na 10 kąpiących. Bezpieczeństwa w wodzie sprawuje oczywiście ratownik. Lista będzie dostępna w klubie.
W przypadku braku opieki ze strony rodziców trening na basenie nie będzie możliwy.