Nowa - stara nazwa K.S. Rapid - Śrem

W dniu 28 kwietnia 2009 r. Podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Klubu delegaci podjęli uchwałę o zmianie nazwy klubu na K.S. Rapid Śrem. Jest to powrót do pierwotnej nazwy klubu.
Głównymi przesłankami które miały wpływ na taką decyzję były: zakończenie działalności radia RMI FM oraz wola podkreślenia przynależności klubu do miastem Śrem strategicznego partnera naszego stowarzyszenia.