Egzaminy uczniowskie w KS Rapid Śrem

Egzaminy uczniowskie w KS Rapid Śrem

We wtorek 3 listopada młodzi adepci trenujący taekwondo w K.S. Rapid Śrem wzięli udział w egzaminach na stopnie uczniowskie. Tym razem do tego sprawdzianu umiejętności przystąpiło łącznie 25 osób z każdej grupy treningowej, a większość z nich zadeklarowała chęć zdania o dwa pasy. Egzaminatorzy – Piotr Wesołek oraz Krzysztof Łabutka wraz z Arturem Kowalskim oraz Zuzanną Malusiak sprawdzali posiadaną wiedzę na czterech grupach treningowych, począwszy od początkujących dzieci, przez bardziej zaawansowane, na grupie dorosłych – masters kończąc. Adepci przystępujący do egzaminu, w zależności od wieku i posiadanego pasa, demonstrowali technikę ręczną, nożną oraz znajomość układów formalnych. Wszyscy musieli wykazać się znajomością teorii oraz nazewnictwa poszczególnych technik, które podawane są w języku koreańskim. Z ogromną dumą i radością możemy przyznać, że nasi podopieczni odrobili lekcję z taekwondo i bardzo dobrze przygotowali się do egzaminu. Promocję na najwyższy stopień uzyskali Patryk Pieczyński oraz Jakub Główczyński, którzy przystąpili do egzaminu na 2 kup, czyli czerwony pas. Kolejne egzaminy w klubie odbędą się za pół roku. Jest, więc czas na powiększenie wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że dzieci owocnie przepracują ten czas i przy następnych egzaminach w klubie pewnie wejdą na kolejne szczeble umiejętności w taekwondo olimpijskim.